Vakantie Bijbel Week

Een andere manier waarop we het evangelie van Jezus Christus in het dorp bekend willen maken is het houden van een Vakantie Bijbel Week. Samen met onze broeders en zusters van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) wordt dit georganiseerd.

In een gezellige sfeer worden alle kinderen in Bedum (4-12 jaar) door Bijbelverhalen, liederen en andere middelen bekend gemaakt met het Evangelie van Jezus Christus. Ook wordt er voor tieners in de leeftijd van 10 tot 16 jaar in deze week een mooie avond georganiseerd.

Vakantiebijbelweek 2022

Gelukkig kunnen er weer steeds meer leuke en mooie dingen georganiseerd worden.

Zo komt ook de Vakantie Bijbel Week dichterbij, van maandag 2 mei tot en met woensdag 4 mei 2022. Hopelijk is het mooi weer en ’s avonds langer licht zodat we meer buiten kunnen doen. Het is een leuk programma geworden waar we inmiddels wel iets over kunnen verklappen.

Maandagmiddag 13:30 - 15:30 uur
beginnen we met een hele gezellige spelmiddag, de pelgrimstocht. Het zou heel leuk zijn als de kinderen in deze style gekleed komen, maar dat is zeker geen verplichting.
Dinsdagmorgen 10:00 - 12:00 uur
is er een programma in de Walfriduskerk.
Dinsdagavond 18:00 - 21:30 uur
De tieneravond is bij familie Twilhaar Stadsweg 51, 9959 PS Onderdendam en wordt gehouden op dinsdagavond 3 mei van 18.00 uur tot 21.30 uur. We beginnen met iets te eten en 🚴‍♀️🚴‍♂️ mee.
Woensdagmorgen 10:00 - 12:30 uur
is er een programma in de kerk met een lekkere afsluiting.

We vragen God om Zijn helpende Hand en Zijn Zegen over deze week.

Heeft u/heb jij zin om je steentje bij te dragen aan deze Vakantie Bijbel Week geef dit dan nog even door bij o.a. onderstaande personen, het kan nog. Ook maatschappelijke stage uren kunnen geregeld worden. Zeker voor de pelgrimstocht op maandagmiddag zijn we op zoek naar begeleiders! En voor het versieren en podium opbouwen in de kerk zijn we zoekende. Meld je dus graag aan! Vele handen maken licht werk!

We hebben er zin in en kijken uit naar een hele mooie week met veel enthousiaste kinderen en tieners!

Van harte welkom!

Namens het team VBW,
Jeanetta Smit en Irma van den Bergh

Vakantiebijbelweek 2019

Een feestelijk programma is door vrijwilligers samengesteld voor alle 4 tot 12- jarigen! Er wordt gezongen met begeleiding van een muziekband met zangeressen en er wordt geluisterd naar Bijbelverhalen. Er worden uitgebreide creatieve werkjes gemaakt en er zijn sketches. Dan zijn er nog spelletjes om de benen te strekken en tussendoor wordt een korte pauze gehouden. Op de laatste dag wordt er na afloop patat gegeten.

Op donderdagavond 24 oktober zijn ook ouders en andere belangstellenden van harte welkom bij de feestelijke afsluiting. Dit begint om half 7 's avonds.

Een aantal leden van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, organiseren de VakantieBijbelWeek al voor het 12e jaar met veel plezier! Hun doel is kinderen in aanraking te brengen met het Evangelie.

Ben je een tiener en lijkt het je leuk om mee te helpen of wil je een maatschappelijke stage lopen? Dan kun je je aanmelden bij Lies Cadée (tel. nr: 050-2801627) of Hetty de Groot (tel. nr 050-3015487).

Vakantiebijbelweek 2019 - verslag

Schatrijk!!

Op maandag 21 oktober werd met vereende krachten de kerk klaargemaakt voor de VBW! En dus was op dinsdag alles en iedereen klaar om te beginnen. Altijd even weer spannend. Hoe zal alles gaan? Komen er wel kinderen? Werkt alle apparatuur?

Om 8.45 uur gaan we als medewerkers eerst lezen uit de Bijbel en daarna vragen we een Zegen over de morgen. Dit begin van de dag geeft rust en we mogen alles leggen in de handen van God. Opvallend was dit jaar het gevoel van verbondenheid tussen de medewerkers. Tussen oudere en jongere medewerkers was er saamhorigheid en de sfeer was mede daardoor heel fijn. Het was dit jaar ook anders wat betreft de opkomst van de kinderen. Gemiddeld waren er ongeveer 50 kinderen en de grootste groep behoorde tot groep 1 t/m 5 van de basisschool. De oudere kinderen waren beduidend in de minderheid.

Als de ochtend voorbij is, gaan we als leiding altijd kort evalueren. De medewerkers hebben de ochtenden steeds als fijn ervaren. Zelfs met de relatief jonge kinderen konden we zingen, gesprekjes hebben over het thema en de tekst was gelukkig kort, maar krachtig en ook dat ging goed. De tekst werd aangeleerd met gebarentaal en zelfs de kleinere kinderen leerden het snel.

De slotavond verliep ook anders. We waren gewend om de schare kinderen weer te ontvangen met ouders en verdere belangstellenden. Dit jaar waren er veel minder kinderen en dus ook minder ouders enz. De oudere kinderen waren aanwezig en wij moeten constateren, dat de jonge kinderen er niet waren. Het is natuurlijk ook een lange dag voor een kind tussen 4 en 8 jaar. Bovenstaande betekent, dat wij als medewerkers ons willen bezinnen of er iets veranderd moet worden. We doen het al 12 jaar op dezelfde manier. We gaan ons bezinnen over de publicaties, over de tijden, over het jaargetijde. Nu is het altijd in de herfstvakantie. En ook nadenken over de slotavond.

De medewerkers zijn en blijven zeer gemotiveerd om volgend jaar zeker weer een VBW te houden! En het is goed om ons te bezinnen hoe één en ander verwezenlijkt moet worden. Het thema was deze week "schatrijk!" En hoe blij worden wij als leiding, als er in de vertelling wordt gezegd, dat Jezus elk kind zoekt en dat elk kind van onschatbare waarde is voor de Here Jezus, opeens een klein meisje na de vertelling zegt: Zoekt Jezus mij ook? Ben ik ook van onschatbare waarde?

Ook dit jaar zijn we dankbaar voor de mooie kortingen door de supermarkt PLUS voor de boodschappen en door LUNCH EN DINE voor de patat. Heel erg bedankt!

Dhr. B. Riepma maakte weer de jaarlijkse film. Helaas bleek de laptop niet goed te functioneren en kon de film niet optimaal worden getoond. We zijn blij dat ook dhr. B. Riepma al voor de 12e keer een film van de VBW heeft gemaakt. De muziekgroep o.l.v. Johan Bom zet zich ook al 12 jaar in voor de VBW en heeft de kinderen met groot enthousiasme de liederen geleerd.

Ook de samenwerking met GKV verloopt al 12 jaar in grote saamhorigheid. Er is veel om dankbaar voor te zijn. Jonge en oudere mensen zetten zich in voor de VBW met grote trouw. Ik denk aan Daan en Danoontje, de verwerkingsgroep, die steeds weer leuke werkjes voorbereid en de groep, die de publiciteit verzorgt en niet te vergeten Aike Smit. Wat moeten we beginnen zonder hem? Op de achtergrond, maar voor ons zo belangrijk!

Het is goed, dat we als Gemeente ook beseffen, dat medewerkers vakantiedagen opnemen om deze VBW mogelijk te maken. De hele week staat in het teken van de VBW en zij komen niet toe aan de gewone dagelijkse bezigheden. Mocht u vragen hebben of... u wilt volgend jaar ook meedoen, neem dan contact op met:
Lies Cadée van de Herv. Gemeente Bedum of bij Hetty de Groot van de Geref. Kerk Vrijgemaakt