Meditatie

Hoe groot zijn uw zorgen?

In Mattheüs 6 vanaf vers 25 tot en met vers 34 heeft Jezus het over “zorgen”. En laten we eerlijk zijn, wie heeft er nu geen zorgen? In de wereld om ons heen is het één en al kommer en kwel. De ene crisis komt over de andere en het stapelt zich op. Wij hebben er allemaal mee te maken. Energiecrisis, klimaat, inflatie enz. Energie en inflatie raken ons persoonlijk. De uitgaven bij de supermarkt zijn elke week een beetje meer en de kosten voor gas stijgen enorm. Bij veel mensen stijgen de kosten zoveel, dat het hun maandelijks inkomen overstijgt.

Wat nu? Gelukkig doet de overheid zoveel mogelijk om de huishoudens tegemoet te komen. Is dat genoeg? Veel mensen vinden het nooit genoeg en dankbaarheid is ook ver te zoeken.

Hoe gaat een christen hiermee om? Dan moeten we eerst eens kijken wat Jezus hierover zegt. Deze eerste tekst komt ons al tegemoet: maak je geen zorgen over jezelf, over wat je zult eten of drinken of wat je zult aantrekken. Het zijn simpele voorbeeldjes, maar wat Jezus hiermee bedoeld, is dat we ons niet te veel zorgen moeten maken over aardse dingen. Waarom niet? Het is menselijk om je zorgen te maken, maar het hoeft niet. We mogen erop vertrouwen dat God voor ons zorgt. Vaak komen de zorgen of de angsten die we hebben niet eens uit. Jezus wijst ons om eens te kijken naar de vogels in de lucht: ‘het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen?’ (Mattheüs 6:25,26). Angst en zorgen ontnemen je de kracht en de vreugde voor vandaag. Het zorgt ervoor dat we naar beneden kijken in plaats van omhoog. Met zorgen maken schieten we niets op. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last, tipt Jezus ons nog.

Ik kan me voorstellen dat het over komt alsof deze teksten een zekere irritatie geven als je zorgen hebt, het lijkt bijna oppervlakkig. Zo van: maak je niet druk, het komt allemaal wel goed.

Maar Jezus is nooit oppervlakkig. Zijn woorden hebben altijd een diepe betekenis. Zijn woorden geven altijd hoop! In vers 32 en 33 zegt Jezus wat we moeten doen. Bedenk zegt Jezus, dat God weet van onze zorgen, pijn, verdriet, eenzaamheid enz. Jezus ging ons al voor in Zijn gang naar het kruis. Hij ging en gaat voorop. Hij houdt ons vast en trekt ons door de nood en ellende heen. Hij ging zelfs nog verder en ging voor ons door de dood heen en weer gaat Hij voorop om ons ook nu, ook vandaag en morgen ons er doorheen te helpen.

Hoeven wij nu niets meer te doen? Ja, wij mogen onze zorgen en ik bedoel echt al onze zorgen vertellen aan Hem en het bij Hem laten. Moeilijk? Ja en nee, als we werkelijk durven om alles los te laten en te leggen in Zijn handen, dan geeft Hij wat we nodig hebben. Hij geeft ons rust en geloof in ons binnenste. Dan wordt het leven anders. Dan zien we uit naar de heerlijkheid van God en hebben we het vaste vertrouwen, dat Jezus ons Zelf erheen brengt door de stormen heen. Dan heeft elke dag genoeg aan zijn eigen kwaad.

Lies Cadée

In het volgende lied wordt het zo verwoord:

Door de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen
Om een toekomst vol van hoop

Ook al zijn er duizend vragen
Al begrijpen wij U niet
U blijft ons met liefde dragen
U die alles overziet

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen