Meditatie

Storm op het meer
(Mattheus 8: 23-27)

Bent u/ben jij wel eens in Israël geweest? Het land van God’s volk, het beloofde land, het land van de Bijbel?

Ik ben er nog nooit geweest maar zou er graag eens naar toe willen. Steden bekijken zoals Jeruzalem en Nazareth. Boerderijen op het platteland. De cultuur en de natuur. Op plekken kijken die ik ken uit de Bijbel. ‘Zou het niet tegenvallen?’ vroeg een kerkenraadslid toen een dominee enthousiast over zijn reizen naar Israël vertelde. Natuurlijk is het toeristisch geworden maar de Jordaan, de Golan hoogte, het meer van Tiberias, ze zijn er nog allemaal.

De discipelen gaan met Jezus in een boot het meer van Tiberias op. Het zijn vissers dus zijn ze heus wel wat gewend. Maar dan steekt er een enorme storm op waar zelfs zij angstig voor worden. Jezus slaapt, staat er. De boot gaat gevaarlijk heen en weer, de golven slaan over de boot. De discipelen zijn bang dat ze gaan zinken en raken in paniek. Ze maken Jezus wakker: ‘Heer, red ons toch, we vergaan!’ Jezus staat op en zegt tegen de discipelen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed, kleingelovigen?’ Daarna bestraft Jezus de wind en het water waarna de rust terugkeert.

Wij mogen ook met Jezus mee op reis, ons hele leven lang! Dit verhaal vertelt ons dat we, zelfs met de Here Jezus aan boord, in zwaar weer terecht kunnen komen. Ons leven verloopt niet rimpelloos als we Jezus gaan volgen, dat zou een stuk gemakkelijker zijn... Toch zitten we gelukkig niet altijd in zwaar weer. We kunnen altijd genieten van alle moois wat de Here ons ook geeft. De prachtige natuur, de sneeuwklokjes die kun kopjes weer boven de grond uitsteken. Een prachtige zonsopkomst of zonsondergang. Of groter: mensen die verliefd worden, gaan trouwen, kindjes die verwacht worden, een nieuwe school, studie of baan. Toch maken vervelende dingen vaak veel indruk. De discipelen raakten zelfs in paniek. Dat in paniek raken kan ook ons overkomen door narigheid in ons leven. Wie krijgt er niet te maken met ziekte, verlies, onenigheid op wat voor vlak dan ook? Wie maakt zich geen zorgen over alle problemen in ons land en in de wereld? Het kan een flinke storm veroorzaken, het kan ons bijna overspoelen. Ook wij hebben soms zo weinig moed en zijn kleingelovig. Jezus slaapt in die hevige storm. Jezus heeft immers Goddelijke macht. De wind en het water kunnen maar tot een bepaalde grens komen. Jezus bepaalt die grens. Dat laat Hij zien aan de discipelen en aan ons als hij de wind en het water bestraft. Dan keert de rust terug lezen we. Laten we dus náár en mét Jezus gaan, Hem het kompas van ons leven laten zijn. Jezus heeft alles voor jou en mij over gehad, zelfs zijn leven. Wat een enorme liefde spreekt daar uit! Bovendien belooft Hij ons een veilige Thuishaven als wij Hem volgen in ons leven. Ik wens u en jou een Goede reis!

Piety Schipper-Veenland