Meditatie

Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.
Openbaring 2: 10 (NBG 1951)

Deze tekst staat in het voorblad van mijn zakbijbeltje dat ik van mijn ouders kreeg bij mijn belijdenis op 10 mei 1981. De zin bestaat uit twee delen: een oproep (wees getrouw tot de dood) en een belofte (de kroon des levens). Een soortgelijke tekst staat ook in Jakobus 1: 12 en Openbaring 3: 11.

Die oproep en belofte zijn geschreven tot bemoediging in tijden van verdrukking. Niet alleen door vervolging trekt de duivel aan Gods kinderen, ook door verleiding van de wereld, sleur en tegenslagen in het leven, noem maar op. Kortom: in heel ons leven hebben we hiermee te maken.

Volharden in of bij, bewaren (koesteren) en blijven bij of in zijn andere Bijbelse woorden voor getrouw of trouw zijn. Wees trouw:

Maar zijn we dat wel? Sterker nog: wie zou dat kunnen? Sinds de zondeval in het Paradijs zijn we van nature trouweloze mensen. Trouw komt alleen van Gods kant. Dit lezen we in de Bijbel en ervaren wij in ons leven.

Ook de wereldgeschiedenis staat er bol van. Helaas volharden we wel, als God ons niet bekeert, in de zonde en in het ongeloof. Er is Eén Die wel getrouw was tot in de dood: Jezus Christus, Gods Zoon. Hij heeft tot aan het einde toe, door Zijn lijden en sterven de wil van Zijn Vader volbracht: eeuwige verzoening, herstel van de relatie tussen God en de mensen én tussen de mensen onderling en herstel van de schepping. Jezus roept ons.

In Hém kunnen wij getrouw zijn en blijven, ook in de stormen van ons leven. Denk aan een kaarsje (wij) dat alleen bij storm kan blijven branden in een stormlamp (Jezus).

Voor Jezus een doornen kroon (onverdiend) en voor ons de Kroon des levens (door Jezus duur verworven). Andere woorden voor Kroon des levens zijn: krans van de recht- vaardigheid (2 Tim. 4: 8), onverwelkbare krans van de heerlijkheid (1 Petrus 5: 4).

Die Kroon des levens is het eeuwig leven bij God, vrij van zonde, schuld en moeite van het leven. Bij Jezus Christus komen we echt tot onze volledige bestemming zoals de Heere God gewild heeft.

Dit wens ik u, jou en mijzelf ook van harte toe.

Peter Dalmolen