Meditatie

Oorlogen en geruchten van oorlogen

Als u zich niet verandert en wordt als een kind, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.
(Mattheüs 18: 3)

Worden als een kind, zegt Jezus. Hij roept een kind, zet die in het midden en zegt ons, dat wij als een kind moeten worden. Dat gaat helemaal tegen ons gevoel in. Jongvolwassenen hoor je zeggen: "Kom, kom, ik ben geen kind meer!". Mensen die midden in het leven staan, voelen zich beledigd als je zegt, dat zij niet zo kinder- achtig moeten doen. En de ouderen verdragen het niet als je zegt dat zij kinds zijn. Nee, we willen groot, stoer en sterk zijn en eigen beslissingen nemen. Worden als een kind? Wat bedoelt Jezus nu eigenlijk. Ach zeggen de spotters. Je moet klein en dom gehouden worden in de kerk. Een kind mag dit niet en moet overal vanaf blijven. Bovendien, een kinderhand is snel gevuld.

Worden als een kind! Als kind ben je afhankelijk van vader en moeder. Zij zorgen voor jou. Zij gaan met je mee. Zij houden je bij de hand en dragen je als je moe bent. Waarom doen ze dat? Omdat ze van je houden. Zou Jezus dat niet bedoelen? Worden als een kind! Kijk toch om je heen. Kijk naar de kinderen, kijk goed, let goed op, zegt Jezus. Deze kinderen zijn het grootste in Mijn koninkrijk. Een kind, klein, afhankelijk, hulpbehoevend, maar toch! Zoals kinderen geloven. Het geloof van een kind, hoe mooi en hoe fijn en fris. Het geloof van de grote mensen is daarmee vergeleken verbleekt, verkreukeld en gerafeld. Let maar eens op de openheid, de onbevangenheid en de spontaniteit waarmee een kind ons tegemoetkomt. Ook in het geloof. Vol vertrouwen en zonder twijfel. Een kind schaamt zich niet om op straat een liedje van Jezus te zingen. Een kind bidt zijn avondgebedje wat moeder of vader hem of haar leerden. Ook in een vreemd bed wordt dat niet vergeten. Een kind bidt aan tafel: "Here zegen dit eten amen" ook als je naar een restaurant gaat, wil het kind bidden. En als er niet gebeden wordt vraagt het: "Waarom bidden we niet." Een kind gelooft echt en denkt daarbij creatief na.

Zo moeten wij grote mensen ook worden. Vertrouwen als een kind op de liefde en de redding van onze God.

Nu ik dit zo zit te schrijven, schiet mij ineens een voorval te binnen wat ik u niet wil onthouden. We zaten aan tafel nog wat na te praten over een stukje wat wij uit een dagboekje gelezen hadden. Het ging over de macht van de duivel en al het verdriet en de ellende die de duivel op de aarde aanricht. De strijd tussen de duivel en God. Plots zegt een kind: "De duivel kan alleen maar verliezen".
Hoe weet je dat zo zeker was de vraag aan hem. "Nou" zegt hij, "Dat is nogal logisch, het is immers 3 tegen 1. Vader, Zoon en de Heilige Geest. Daar kan de duivel niet tegenop". Inderdaad. Daar kan de duivel niet tegenop.

Lied 474, vers 1 brengt het prachtig onder woorden:

Want wat er in de wereld woed’,
toch is het God die wint,
en in een elk die Hem behoort,
het nieuwe rijk begint.

Laat ons maar worden als de kinderen. Dan vertrouwen wij zonder twijfel, op de liefde en de genade van onze Here Jezus Christus.

B. Riepma