Website Hervormde gemeente Bedum

welkom

Hartelijk welkom op de internetpagina van de Hervormde gemeente te Bedum. Deze site bevat informatie over de kerkelijke gemeente, wat de activiteiten zijn maar ook informatie over het monumentale kerkgebouw. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op, via de tab "Contact" of op andere wijze.

Nieuws

VakantieBijbelWeek in de herfstvakantie - Thema: SchatRijk!

17 september 2019

Een feestelijk programma is door vrijwilligers samengesteld voor alle 4 tot 12- jarigen! Er wordt gezongen met begeleiding van een muziekband met zangeressen en er wordt geluisterd naar Bijbelverhalen. Er worden uitgebreide creatieve werkjes gemaakt en er zijn sketches. Dan zijn er nog spelletjes om de benen te strekken en tussendoor wordt een korte pauze gehouden. Op de laatste dag wordt er na afloop patat gegeten.

Op donderdagavond 24 oktober zijn ook ouders en andere belangstellenden van harte welkom bij de feestelijke afsluiting. Dit begint om half 7 's avonds.

Een aantal leden van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, organiseren de VakantieBijbelWeek al voor het 12e jaar met veel plezier! Hun doel is kinderen in aanraking te brengen met het Evangelie.

Ben je een tiener en lijkt het je leuk om mee te helpen of wil je een maatschappelijke stage lopen? Dan kun je je aanmelden bij Lies Cadee.

Startzondag

8 juli 2019

Zondag 29 september is de startzondag voor Bedum en Onderdendam. Zoals de afgelopen jaren is er na de kerkdienst eerst koffie drinken met gebak en daarna weer een high-tea. Uitgebreide informatie komt nog maar noteer het alvast in uw agenda zodat u erbij kunt zijn.

Met vriendelijke groet, de dames van de high-tea

Avondmaal

8 juli 2019

Zondag 23 juni vierden we het heilige avondmaal. Ik paste de liturgie in Bedum een klein beetje aan waardoor de viering aan tafel wat gepaster verliep. De geloofsbelijdenis vond plaats na de evangelieprediking waardoor de belijdenis meer een antwoord op het verkondigde woord Gods werd. De inzameling der gaven vond plaats op het moment dat de tafel in gereedheid werd gebracht. Zo werd de collecte een uitdrukking van liefde en toewijding. Wij geven het onze en vertrouwen ons daarmee aan Christus toe die Zichzelf voor ons heeft gegeven. In mijn vorige gemeente stonden er offerschalen op de tafel waar men de collectegaven in kon doen bij het aangaan aan de tafel. Verder verplaatsten we het avondmaalgebed richting het moment dat we aan tafel zaten. Ik ontving na de dienst positieve reacties.
In Onderdendam hebben we het geloof ook na de verkondiging beleden en hielden we de collecte ook voorafgaande aan de viering.

Na de zomer gaat er nog iets veranderen. U heeft het waarschijnlijk kunnen lezen in de verslagen van de kerkenraadsvergaderingen. Tot nu toe was het gebruikelijk dat er op de avondmaalszondagen twee diensten achter elkaar werden gehouden om half tien en om elf uur, wisselend in Bedum en Onderdendam. Een praktijk die best veel van de predikant vraagt. Een avondmaalsdienst vraagt immers de nodige concentratie. Daarnaast hield de predikant dezelfde preek en waren de verschillen in de liturgie minimaal. Na zorgvuldig overleg is besloten om dit anders te gaan doen. Na de zomer worden de avondmaalsdiensten op zondag in Bedum gehouden. Dit zullen gezamenlijke diensten zijn waarbij beide kerkenraden wisselend een ouderling van dienst leveren. Deze gezamenlijke diensten zullen om half tien beginnen.
Wij vieren ook op goede vrijdag avondmaal. Dat is in een gezamenlijke avonddienst. Wij hebben besloten om deze gezamenlijke avonddienst in Onderdendam te houden. Tegen de tijd dat het zover is, zullen we proberen om mensen uit Bedum die minder goed ter been zijn of geen vervoer hebben naar Onderdendam te rijden.

Diensten en activiteiten komende periode

31 mei 2019
  • Op 7 juli is er een dienst voor mensen met een beperking.
  • Op 16 juni neemt Mark de Jager afscheid en zal hij in de dienst één en ander vertellen aan de Gemeente. Na de dienst is er koffiedrinken i.p.v. de eerste zondag in juni.
  • Diaconie: Ouderenreisje zaterdag 7 september 2019

Afscheid Mark de Jager

31 mei 2019

Het einde van de stage van Mark de Jager komt in zicht. Momenteel is hij bezig met een laatste project in onze gemeente in het kader van het vak 'Waarderende Gemeenteopbouw'.

Dit onderzoek wordt gedaan in samenwerking met de activiteiten-commissie in onze gemeente. Na dit laatste project zullen er beoordelingsgesprekken plaatsvinden waarna de stage wordt afgerond. We kijken terug op een fijne periode en een goede samenwerking. Mark heeft veel geleerd in onze gemeente maar de andere kant is ook waar: wij hebben ook veel geleerd van Mark en zijn inbreng. In de dienst van zondagmorgen 16 juni zullen we afscheid nemen van onze PIO (Predikant - in - opleiding).

Pasen

15 april 2019

We leven heen naar Goede Vrijdag en Pasen. Deze dagen vormen het centrum van ons geloof. Jezus die is gestorven voor onze zonden en is opgestaan voor onze rechtvaardiging. Wij sterven met Jezus en staan met Jezus op tot een eeuwig leven.
Op Goede Vrijdag is er een gezamenlijke avondmaalsdienst in Bedum met Onderdendam. We verkondigen Jezus' dood aan zijn tafel. Maar dat doen we als een levende gemeenschap in Christus. Want Jezus is niet dood gebleven, maar opgestaan en heeft ook in Bedum zondaren geroepen om te leven met Hem.
Op paasmorgen is er een feestelijk paasontbijt in de Walfriduskerk met daarna een dienst waar het kerkkoor aan meewerkt. In Onderdendam is er om 19.00 uur dienst.

Kerkkoor in Onderdendam

15 april 2019

Zondagavond 12 mei zal het kerkkoor uit Bedum haar medewerking verlenen aan de dienst in Onderdendam. Deze dienst begint om 19.00 uur. Hartelijk welkom!

Dienst voor de jeugd

15 april 2019

Zondagmorgen 19 mei zal de dienst in de Walfriduskerk met name gericht zijn op onze jongeren. Medewerking aan deze dienst wordt verleend door de muziekgroep 'Solace'.

Hervormde vrouwengroep

15 april 2019

Op D.V. 17 april komen we bijeen om samen het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus te gedenken. Er is een liturgie aanwezig. We zingen samen en luisteren naar meditaties en naar een verhaal.

Nieuwe leden en gasten zijn van harte welkom.

Oudere nieuwsberichten »