Website Hervormde gemeente Bedum

welkom

Hartelijk welkom op de internetpagina van de Hervormde gemeente te Bedum. Deze site bevat informatie over de kerkelijke gemeente, wat de activiteiten zijn maar ook informatie over het monumentale kerkgebouw. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op, via de tab "Contact" of op andere wijze.

Nieuws

Belangrijk: nieuwe bankrekeningnummers kerkvoogdij

1 december 2018

Overzicht (nieuwe) rekeningnummers kerkvoogdij:
Ook de rekeningnummers voor uw giften aan de Solidariteitskas en de Eindejaarscollecte zijn gewijzigd. Hierna volgt een overzicht van alle rekeningnummers van de kerkvoogdij met de verschillende bestemmingen.

Vrijwillige bijdragen:
NL69 RABO 0373 7159 51
ten name van CvK Hervormde Gemeente Bedum
Collectebonnen (rekeningnummer is ongewijzigd):
NL50 RABO 0305 8001 91
ten name van Ned. Herv. Kerkvoogdij Bedum
Solidariteitskas Doopleden:
NL19 RABO 0373 7159 78
ten name van CvK Hervormde Gemeente Bedum
Solidariteitskas Lidmaten:
NL94 RABO 0373 7159 86
ten name van CvK Hervormde Gemeente Bedum
Eindejaarscollecte:
NL72 RABO 0373 7159 94
ten name van CvK Hervormde Gemeente Bedum

Wij verzoeken u vriendelijk om de oude rekeningnummers uit uw bankadministratie of internetbankieren te verwijderen en uitsluitend nog bovengenoemde rekeningnummers te gebruiken. Als u nog vragen heeft of hulp nodig heeft bij het wijzigen, kunt u contact opnemen met het college van kerkrentmeesters.

Vormings- en toerustingsavonden

1 december 2018

U bent allen van harte uitgenodigd om op de vormings- en toerustingsavonden mee te spreken en denken over hoe je als christen omgaat met de actualiteit. 29 november staat de relatie tussen christendom en islam centraal (hier hebben we het ook bij catechese over gehad!) en 6 december zullen we verder spreken over kerk & Israël. Dit zijn twee actuele en kwetsbare thema's, waar veel over te zeggen valt. Beide avonden beginnen om 20.00 uur in de Walfriduskerk. We hopen op gezegende avonden.

Mark de Jager

Adventszangdienst op 16 december

1 december 2018

Op zondag 16 december om 16.30 uur wordt in de Walfriduskerk de adventszangdienst gehouden, samen met Onderdendam. Het christelijk mannenkoor "Het Hogeland werkt mee aan de dienst en Mark de Jager zal de meditatie verzorgen. Het orgel wordt bespeeld door Eddy van Olm. Het belooft een mooie dienst te worden. Noteer het alvast in uw agenda.

Kindernevendienst

1 december 2018

We willen alle gemeenteleden graag op de hoogte brengen van de komende activiteiten en afspraken. Advent, Kerst, Oud- en nieuw.... voordat we het weten is het weer zover!

Advent:

Op zaterdag 24 november (10.00-11.00 uur) zijn alle kinderen van de nevendienst van harte welkom in de consistorie van de kerk om presentjes voor de ouderen in onze gemeente te maken. De kinderen krijgen drinken en wat lekkers. Het zou fijn zijn dat er ook een paar ouders blijven om mee te helpen.

Tieners die mee willen helpen of voor hun maatschappelijke stage mee willen doen zijn ook van harte welkom! Ook willen we die ochtend graag de liederen die we op de Eerste Adventszondag met de kinderen hopen te zingen nog een keer oefenen.

Op zondag 2 december is het Eerste Adventszondag. De kinderen mogen dan met de leiding voorin de kerk zitten en tijdens de kerkdienst een paar liederen zingen.

Na de dienst gaan de kinderen de presentjes naar onze ouderen (80+) in de gemeente brengen. Dit is al een jarenlange traditie! De chauffeurs en begeleiders worden ook via deze weg alvast hartelijk bedankt voor hun hulp.

Kerst:

Het Kerstfeest van de kindernevendienst vindt plaats op dinsdag 18 december in de Walfriduskerk en we beginnen om 19.00 uur! Iedereen wordt hierbij uitgenodigd! Welkom!
Gemeenteleden komen tussen 8 en 15 december met een kerstlijst bij u/jou voor een financiƫle bijdrage. Het geld wordt besteed aan de boekjes die de kinderen bij het kerstfeest krijgen, presentjes voor de ouderen, een bijdrage aan de VakantieBijbelWeek, het gezamenlijke ontbijt op Paaszondag.

Alvast hartelijk bedankt voor uw financiële bijdrage en alle vrijwilligers die met een kerstlijst lopen.

Vele jaren werden in de kerk in Onderdendam op Eerste Kerstdag ook kerstboekjes aan alle kinderen van Onderdendam en Bedum gegeven. Onderling is afgestemd dat er bij het kerstfeest van de kindernevendienst gezamenlijk een kerstboekje wordt gegeven. In Onderdendam worden geen boekjes meer uitgedeeld.

Start kindernevendienst na de Kerstvakantie is op zondag 6 januari 2019 voor de oudste groep.

Hervormd kerkkoor

1 december 2018
sponsoractie

Dit jaar in december houden wij zelf geen sponsoractie in verband met onze deelname aan de sponsoractie bij de Jumbo. We zouden het fijn vinden als u ons daar steunt. Alvast onze hartelijke dan

Versterking gevraagd!

Wij zoeken heren en dames die ons koor met drie tenoren, twee bassen, acht sopranen en vijf alten wil komen versterken. Repetitie is maandagavond van 20.00-22.00 uur in de Walfriduskerk in Bedum. Kom vrijblijvend luisteren of meezingen.

Meer informatie: mevrouw A. van Vliet

Hervormingsdag 31 oktober 2018

29 oktober 2018

Op woensdag 31 oktober 2018 is het Hervormingsdag. Op die datum in 1517 publiceerde Maarten Luther 95 stellingen op de deur van de slotkapel in de Duitse plaats Wittenberg. Deze gebeurtenis had grote gevolgen voor het leven in Europa. De betekenis van deze hervormingsbeweging - het begin van de Reformatie en de geboorte van het protestantisme - lag met name op het gebied van kerk, theologie en cultuur. Een vernieuwingsproces dat kerk en wereld heeft veranderd. Ze leidde voorts tot een hervorming van het politieke en sociale leven.

De drie Protestantse gemeenten in Bedum willen graag, evenals voorgaande jaren, aan deze (kerk)historische ontwikkelingen op een eigentijdse wijze aandacht besteden. We willen uit dankbaarheid aan God een bijeenkomst organiseren op Deo volente woensdag 31 oktober a.s. in de Maranathakerk, ingang Kleinestraat te Bedum. Prof. dr. Jan Hoek, hoogleraar systematische theologie in Leuven (Evangelische Theologische Faculteit), zal voor ons spreken. Zijn thema: 400 jaar 'Dordt' - waar staan we nu. Het programma bestaat afwisselend voorts uit samenzang en het optreden van het C.G.Z. 't Korenbloempje onder leiding van mevrouw A. Meng. Het orgel zal worden bespeeld door de heer Fokke Rook.

Er is ruim gelegenheid om over het thema door te spreken. De avond begint te 19.45 uur. Er is een pauze met koffie e.d.. Voor de bestrijding van de onkosten willen we graag een collecte houden. De avond zal omstreeks tien uur worden afgesloten. Het geheel staat onder leiding van Mente de Vries te Bedum.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Bert Hoorn, e-mail: .

Hervormde vrouwengroep

29 oktober 2018

Vorige bijeenkomst heeft mevrouw Fatemeh Taghvaei ons verteld over haar vlucht uit Iran. Op de volgende bijeenkomst, op 21 november, komt de heer H. Bakker uit Groningen ons vertellen wat het burgemeesterschap inhoudt en wat een burgemeester zoal doet.

Het belooft weer een interessante middag te worden. Gasten en nieuwe leden zijn van harte welkom.

Het bestuur

Foto's vakantiebijbelweek

27 oktober 2018

Enkele foto's van de deze week gehouden vakantiebijbelweek.

Vakantiebijbelweek 2018 - filmavond 12+

22 oktober 2018

Vakantiebijbelweek 2018

9 oktober 2018

Oudere nieuwsberichten »